قصيدة بالكلدانية "مبروك رسامة مار فرنسيس قلابات مطراناً"
وسن جربوع

ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܣܝܵܡܐܝܼܕܵܐ

ܕܡܵܪܝ ܦ̇ܪܵܢܣܝܼܣ ܩܲܠܵܐܒܵܬ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ

ܒܝܲܕ ܘܲܣܲܢ ܓ̰ܲܪܒܘܼܥ
ܣܵܢ ܕܝܝܓܘ

ܡܼܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܼܘܼܟܼ ܦܸܫܠܘܿܟܼ ܩܸܪܝܵܐ

ܡܼܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܼܘܼܟܼ ܗܘܸܬ ܗ̄ܘܵܐ ܡܓܘܼܒܝܵܐ

ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܚܘܼܩܵܐ ܦܸܫܠܘܿܟܼ ܗܘܼܝܵܐ

ܘܒܗܵܕܝܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܦܸܫܠܘܿܟܼ ܪܘܼܝܵܐ

ܕܪܹܠܘܿܟܼ ܒܠܸܒܘܿܟܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ

ܡܘܼܚܘܵܬܹܗ ܠܲܝܬܸܢ ܚܘܼܒܵܐ ܒܸܪܝܵܐ

ܕܡܸܢܹܗ ܦܸܫܠܹܗ ܠܸܒܘܿܟܼ ܡܸܠܝܵܐ

ܡܸܝܟܼ ܢܒܘܼܥܵܐ ܕܡܵܝܵܐ ܨܸܦܝܵܐ

ܬܹܠܹܗ ܚܲܒܪܵܐ ܡܼܢ ܪܘܿܡܝܼܵܐ

ܡܲܛܪܵܢ ܛܵܠܲܢ ܦܸܫܠܘܿܟܼ ܕܸܪܝܵܐ

ܡܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܵܒܹܐ ܐܝܼܘܸܬ ܒܸܥܝܵܐ

ܡܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܘܢܝܼܟܼܵܐ ܘܸܗܕܝܵܐ

ܒܸܕ ܣܵܝܸܡܠܘܿܟܼ ܬܹܠܹܗ ܒܵܒܲܢ ܡܥܲܠܝܵܐ

ܬܵܐ ܥܹܕܬܲܢ ܟܲܠܕܲܝܬܼܵܐ ܗܵܘܸܬ ܡܝܸܟܼ ܐܲܪܝܵܐ

ܟܛܲܠܒܘܿܟܼ ܟܠܲܢ ܡܼܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܵܪܝܵܐ

ܘܡܼܢ ܝܸܡܲܢ ܡܲܪܝܲܡ ܡܲܪ ܠܸܒܵܐ ܚܲܠܘܼܝܵܐ

ܕܗܵܘܸܬ ܬܵܐ ܝܵܠܲܕ̄ܢ ܡܲܬܼܠܵܐ ܥܸܠܝܵܐ

ܘܒܪܝܼܟܼܵܐ ܛܵܠܘܿܟܼ ܘܬܵܐ ܢܲܫܘܵܬܼܘܿܟܼ

ܝܵܐ ܡܵܪܝ ܦ̇ܪܵܢܣܝܼܣ ܗܲܕ ܕܲܪܓܼܐ ܕܸܪܝܵܐ

16/6/2014

العودة للصفحة الرئيسية              العودة لأرشيف الكاتبة